Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

H άρνηση του οθωμανικού παρελθόντος μας


 
Αναδημοσίευση από τον δικτυότοπο "Ελεύθερη Έρευνα".Εντελώς στρεβλωμένη παρουσιάζεται από την «εθνική» ιστοριογραφία η εικόνα τού ελλαδικού χώρου κατά την οθωμανική περίοδο

Έγραψε στις 10.01.2014 ο/η: Κουλούρη Χριστίνα